Inspiratiegids
Inspiratiegids

Servicemelding

FORMULIER MELDING SCHADE EN/OF GEBREK

Als u een schade en/of gebrek bij uw koopwoning wilt melden, dan zal deze melding worden behandeld volgens een vaste procedure welke ook omschreven staat in de GIW – Garantie- en waarborgregeling, welke u heeft ontvangen bij de ondertekening van uw (koop-/) aannemingsovereenkomst.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie- en waarborgregeling, dient de schade en/of het gebrek wel onder de van toepassing zijnde garantieregeling te vallen en binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk aan ons gemeld te worden. Met behulp van onderstaand formulier kunt u de schade en/of het gebrek ook melden. Uw melding pakken wij met beide handen aan en u ontvangt van ons zo spoedig mogelijk bericht.

Achternaam

Voorletters

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mail adres

Opleverdatum

Uitvoerige omschrijving van de schade en/of gebrek

Eventueel bijlage (max. 1 afbeelding tot 2mb)

Maak een afspraak