Inspiratiegids
Inspiratiegids

Woningborg, toegevoegde waarde?

Woningborg, toegevoegde waarde?

22 juni 2012 Blog 0

Wat is Woningborg?

Woningborg is een organisatie die zich bezig houdt met het verzekeren van nieuw te bouwen woningen en/of bedrijfspanden. Er staan ongeveer 1100 ondernemingen ingeschreven bij deze organisatie, die voldoen aan de voorwaarden/eisen om onder Woningborg te mogen bouwen. Woningborg zelf staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

Woningborg, waar moet een bouwbedrijf aan voldoen om te worden ingeschreven?

De onderneming wordt bekeken door financiële specialisten, die beoordelen het betalingsvermogen en de liquiditeit van de ondernemingen. Hierdoor wordt er goed inzicht verkregen in wat de financiële draagkracht van een onderneming is. Technische specialisten toetsen de onderneming op kennis van zaken en competenties.

Hoe meet Woningborg haar ingeschreven leden?

Jaarlijks worden de cijfers van de ondernemingen besproken en beoordeelt door de financieel screener. Eventuele investeringen die een onderneming wil gaan doen, worden tevens besproken, zodat de beoordelaar elk jaar een goed financieel inzicht behoudt per onderneming.

Na afgifte van het Woningborg certificaat komen de technische specialisten, om tijdens de bouwwerkzaamheden controles uit te oefenen en zij rapporteren hun resultaten naar de bouwondernemer. Dit kan een advies zijn over uit te voeren werkzaamheden of een dwingend advies voor aanpassingen. Zodoende wordt de kwaliteit gewaarborgd.

Bij een aanvraag voor het Woningborg certificaat wordt ieder bouwplan getoetst aan het bouwbesluit en controleert Woningborg de tekeningen en de technische omschrijving van het bouwplan. Vervolgens wordt het concept koop- / aannemingsovereenkomst beoordeeld, op de juiste balans tussen opdrachtgever en bouwondernemer en op juridische juistheid.

Woningborg controle woningborg

Waarom een woning laten bouwen onder Woningborg?

Met het Woningborg certificaat verzekert u zich voor verschillende zaken:

 • Bij een faillissement van de bouwer tijdens de bouw, zorgt Woningborg voor de afbouw van uw woning. Is afbouw om welke reden onmogelijk, dan verstrekken zij een financiële schadeloosstelling. Ook na oplevering van uw woning zal Woningborg de garanties van een bouwondernemer die failliet is gegaan overnemen;
 • Onder Woningborg dient de ondernemer de kwaliteit van de woning te waarborgen tot 6 jaar vanaf 3 maanden na oplevering. Bij eventuele ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar vanaf 3 maanden na oplevering;
 • Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, als deze niet meer wil of kan herstellen;
 • De bouwondernemer dient verplicht het modelcontract van Woningborg te gebruiken met de bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting. In dit contract zijn de rechten en plichten van de opdrachtgever en van de bouwondernemer evenwichtig vastgelegd.
 • Bij eventuele geschillen kan Woningborg bemiddelen en adviseren.

Wat valt niet onder de Woningborg garantie?

 • Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd, bijvoorbeeld minderwerk, vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling;
 • Voorrang Woningborg bepalingen;
 • Ongeacht wat er in de technische omschrijving vermeld staat, gelden de door Woningborg gehanteerde en geldende regelingen, reglementen en voorwaarden. In het geval dat er dus een tegenstelling in de stukken mocht zijn worden de Woningborg bepalingen gehandhaafd.

De diensten en producten van de Woningborg zijn erop gericht om:

 • De (financiële) risico’s van kopers te beperken;
 • De kwaliteit van de nieuw te bouwen woning te verhogen.

Onze mening over ‘het waarom bouwen onder Woningborg’

Het bouwen onder Woningborg heeft geen voordeel voor ondernemingen. Het financiële onderdeel van Woningborg wordt buiten de begroting van de onderneming vastgelegd. Aan het feit dat Bouwbedrijf Lichtenberg ingeschreven staat bij Woningborg, blijkt dat wij voldoen aan de gestelde normen van bouwen, die Woningborg eist.

De kwaliteit van ons werk wordt niet aangepast aan Woningborg, maar Woningborg heeft de eisen, die wij als onderneming al standaard hanteren.

Welke voordeel heeft u als opdrachtgever onder Woningborg:

 • Risico verzekering over het bouwproject.

Welke nadeel heeft u als opdrachtgever onder Woningborg:

 • Financiële kosten, kosten worden naast de bouwkosten gemaakt. Die volgens ons zeker bespaard kunnen worden.

Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen, neem dan contact op met één van onze verkoopadviseurs.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres word niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Geef een reactie