Inspiratiegids
Inspiratiegids

Wat is een sondering?

Wat is een sondering?

14 maart 2018 Blog

Ga je een huis of villa bouwen, dan is de sondering van wezenlijk belang. Het is namelijk zinloos te beginnen met de bouw van een huis of villa op het moment dat dit nog niet is berekend. Maar wat is een sondering – ook wel ‘sonderen’ genoemd – eigenlijk? Het is een begrip afkomstig uit de grondmechanica. Met deze kennis is het mogelijk achter het draagvermogen van de grond te komen.

Sondering – hoe werkt het?

Om het draagvermogen van de grond te bepalen wordt een kegelvormige punt in de grond gebracht. Vanwege de tophoek van 60 graden van dit voorwerp dringt deze kegelvormige punt – ook wel de sondeerconus genoemd – vrij eenvoudig de grond in. Nadat dit heeft plaatsgevonden kan de mechanische weerstand van de grond worden gemeten. Belangrijk hierbij is dat men de grondweerstand van de mogelijk verschillende grondlagen herkent. Verderop hierover meer.

Sondering

Draagvermogen grond

Op bouwterreinen heeft men te maken met verschillende soorten grond. Dat kan bijvoorbeeld kleigrond zijn, maar ook veengrond en zandgrond. Zelfs voor een leek is het te begrijpen dat de ene grond de andere niet is, en dat ook de kracht om de grond te bewerken dus kan verschillen. Wanneer er sprake is van een klei- of veengrond, is het bewerken van grond relatief gemakkelijk. Is er echter sprake van zandgrond, dan zal het vermogen om de grond te bewerken groter moeten zijn. Het moge daarom duidelijk zijn dat de berekening van de sondering onontbeerlijk is.

Conusweerstand

Om bovenstaande informatie in specifieke termen uit te drukken, spreken we onder meer over conusweerstand. Dit betekent: in het ene geval (in het geval van klei en veen) is de conusweerstand laag, in het andere geval (zand) is de conusweerstand groot. Hiermee wordt de vastheid van de grond bepaald; deze kennis is noodzakelijk om achter het uiteindelijke draagvermogen van de grond te komen. Dus als je een huis of villa gaat of laat bouwen, is het van evident belang dat de exacte waarden omtrent de grondweerstand bij jou of bij de bouwer bekend zijn. Pas dan kan worden gestart met de paalfundering.

Wat te doen bij verschillende grondlagen?

Tijdens het uitvoeren van de sondering is het mogelijk om op een grondlaag te stuiten met een afwijkend draagvermogen. Als men dieper in de grond stuit op bijvoorbeeld een zand- of steenlaag die afwijkt van de bovenste grondlaag, dan spreekt men van ‘stuit’. Mocht dat het geval zijn, dan dient de bouwer van je huis of villa te kijken naar de mogelijke gevolgen voor de eerder gemaakte berekeningen. Alleen al door de mogelijke aanwezigheid van ‘stuit’ is het dus van belang dat deze berekening zeer nauwkeurig wordt uitgevoerd.

Ga je een huis of villa bouwen en ben je niet bekend met het fenomeen sondering, dan is het zeer aan te raden een specialist als Bouwbedrijf Lichtenberg te raadplegen. Het bepalen van het draagvermogen van de grond is namelijk te belangrijk om het door een niet erkend bouwbedrijf te laten uitvoeren.