Inspiratiegids
Inspiratiegids

Master / master regeling vloerverwarming

Master / master regeling vloerverwarming

16 januari 2019 Blog

Er is veel gebeurd met betrekking tot de verwarmingsinstallaties na het afschaffen van gas voor nieuwbouwwoningen. Nieuwbouwwoningen worden vaak uitgevoerd met warmtepompen. Zowel luchtwarmtepompen als aardwarmtepompen.

Warmtepompen hebben een lage temperatuursverwarming, waardoor alle ruimtes, zowel begane grond als verdiepingen, worden voorzien van vloerverwarming of een combinatie met convectoren. Vaak wordt de vloerverwarming gecombineerd met vloerkoeling.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de temperatuur in woningen te regelen.

Afhankelijk van bepaalde combinaties van woning- en/of installatie eigenschappen, kan er een centrale regeling, een centrale regeling met na-regeling in de overige vertrekken, een zone regeling of een regeling per vertrek worden toegepast.

In de contractstukken worden de gegarandeerde ruimtetemperaturen vermeld. Deze temperaturen dienen behaald te kunnen worden, echter wel onder onderstaande voorwaarden:

  • Bij vloerverwarming mogen geen vloerafwerkingen toegepast worden met een hogere isolatiewaarde / weerstand dan opgegeven in de contractstukken.
  • De ruimte-temperaturen worden gegarandeerd tot een buitentemperatuur van -10°C
  • Alleen bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken worden deze temperaturen behaald.
  • Bij verschillende vloerafwerkingen kunnen de temperaturen in verschillende ruimtes afwijken. Dit kan de installateur door middel van het nieuw inregelen van de installatie oplossen.

Er blijken veel klachten bij Woningborg binnen te komen over de temperatuur in woningen en of delen hiervan. Deze klachten kunnen in veel gevallen voorkomen worden door vooraf goed met de koper te overleggen welke verwachting de koper heeft en welke regeling hier het beste bijpast.

Bij een centrale regeling wordt er 1 thermostaat geplaatst welke de complete verwarmingsinstallatie aanstuurt. Het kan dan voorkomen dat de thermostaat in het geregelde vertrek hoger of lager gezet moet worden dan de vereiste van 20°C om de overige vertrekken tot de gegarandeerde temperatuur te kunnen verwarmen. Dit kan komen doordat de verschillende vertrekken verschillende worden beïnvloed door externe omstandigheden.

Bij een centrale regeling met na-regeling in de overige vertrekken kan de warmtoevoer naar het vertrek alleen worden beperkt. Het verwarmen van desbetreffende ruimten kan dus alleen als de thermostaat in de woonkamer vragend staat. Deze regeling wordt ook wel een Master/Slave regeling genoemd.

Bij een zoneregeling kunnen verschillende verwarmgscircuits (vaak begane grond en 1e verdieping ) onafhankelijk van elkaar aangestuurd worden. Zo kan de 1e verdieping worden verwarmt, zonder dat de begane grond wordt verwarmt.

Bij een regeling per vertrek wordt bedoeld dat alle ruimte (met uitzondering van verkeersruimte) onafhankelijk van elkaar geregeld worden. In elke ruimte wordt dan een thermostaat geplaatst. Met deze regeling kunt u de temperaturen per ruimte het beste regelen. De regeling wordt ook een Master/Master regeling genoemd.