Inspiratiegids
Inspiratiegids

Kavel kopen; hoe werkt het?

Kavel kopen; hoe werkt het?

29 mei 2019 Blog

Kavel kopen; hoe werkt het?

Een kavel kopen is een grote stap. Er komt veel bij kijken. In dit blog geven wij aan wat er speelt rondom de voorbereiding en aankoop van een kavel.

Een kavel is een stuk grond, meestal bedoeld om te bebouwen, althans naar deze kavels zult jij op zoek zijn. Elke kavel heeft vooraf reeds zijn bestemming gekregen voor type bouw, vrijstaand, 2-kapper, hoogte en breedtematen.

Heb je een kavel op het oog, bekijk dan goed welk randvoorwaarden er zijn voor dat kavel. Deze informatie kun je inwinnen bij de Gemeente, bij de makelaar maar je kunt deze vraag ook bij ons neerleggen. Als aangeven is voor elk kavel bepaald waar de woning moet komen te staan, wat de maximale grootte is e.d. Tevens is er (behalve bij welstandsvrije kavels) bepaald wat de uitstraling en materialisatie van de woning moet zijn.

Denk hierbij aan:

  1. De afmeting: is de kavel groot genoeg voor het soort huis dat u wilt bouwen? En blijft er dan voldoende ruimte over voor een tuin en eventueel een garage?
  2. De vorm: de vorm kan bepalend zijn voor het type woning dat u kunt bouwen. Zo is een vierkante/rechthoekige kavel makkelijker in te delen dan een lange, smalle kavel.
  3. De bestemming: een kavel heeft altijd een bestemming. Is dit een woonbestemming? Dan mag u er een woning op bouwen! Heeft de kavel een agrarische bestemming? Dan moet er een bestemmingsplan wijziging worden aangebracht in het bestemmingsplan. Dit kan een langdurig en tijdrovend proces zijn! Het is niet gezegd dat deze wijziging altijd mogelijk is.
  4. De voorschriften: bijna iedere kavel heeft bebouwingsvoorschriften. Deze voorschriften zorgen ervoor dat de woning past binnen het straatbeeld. Dit is ook iets om mee te nemen in je overweging. Past dit voorschrift bijvoorbeeld bij je smaak, je gewenste bouwstijl.

Andere dingen die handig zijn om te weten voordat je begint met de bouw van je droomhuis, zijn:

  • Is er een schoongrondverklaring voor de bouwgrond? Dit onderzoek is altijd achteraf uit te voeren. Leg dan goed vast voor wie de kosten zijn bij eventueel aangetroffen verontreiniging.
  • Hoe diep moet er gefundeerd worden, kan dit op “staal” (ca. 1 meter diep) of is heiwerk noodzakelijk? Niet overal in Nederland is dit gelijk. Dit hangt af van hoe diep de draagkrachtige grond zit.
  • Wat is de grondwaterstand? Een hoge grondwaterstand kan leiden tot het moeten droog pompen van de bouwput om te kunnen funderen.

Voor je de kavel koopt, moet je je dus goed laten inlichten door de makelaar. Neem desnoods een deskundige mee die je kan adviseren. Het belangrijkste aspect bij een bouwkavel kopen is je gevoel: voelt het plekje goed? Zie je jezelf op die plek wonen? Als het antwoord ‘ja’ is, is de eerste stap naar het kopen van een kavel gezet!

Je kunt een kavel kopen van een gemeente, projectontwikkelaar of particulier. Als je van een particulier koopt kan dit via een makelaar of zonder. Indien er een makelaar is betrokken zal die makelaar vaak de koopovereenkomst opstellen. Indien je zonder makelaar koopt kun je de notaris vragen of die de koopovereenkomst op wil stellen.

Als je koopt van een particulier kan het zijn dat je kavel nog ingemeten moet worden. De notaris kan dit online voor je doen, het kadaster komt dan achteraf controleren. Je kunt er ook voor kiezen om het kadaster langs te laten komen. Ze komen dan ter plekke kijken wat de situatie is en je kunt dan precies aangeven hoe de grenzen lopen. Spreek altijd goed af wie welke kosten voor zijn rekening neemt.

Meestal wordt een kavel V.O.N. aangeboden, dit staat voor Vrij op Naam. De kosten komen dan voor rekening van de verkoper, bijvoorbeeld de gemeente of projectontwikkelaar. In die gevallen heb je voor de leveringsakte geen vrije notariskeuze. Een kavel kan ook K.K. worden aangeboden. KK betekent Kosten Koper. De kosten voor de overdrachtsbelasting (2%), kadasterkosten en de kosten van de notaris komen dan voor rekening van de koper.

Bent u overgegaan tot koop van de kavel dan vindt de overdracht plaats via de notaris. De werkzaamheden van een notaris zijn gelijk aan de overdracht van een woning. Voor beide wordt een leveringsakte opgesteld.

Wellicht kunnen wij u helpen uw droomhuis te realiseren.