Inspiratiegids
Inspiratiegids

Heeft het Stikstofbesluit invloed op de bouw van uw woning?

In mei 2019 heeft de Raad van State besloten dat het stikstofbeleid van Nederland in strijd is met de Europese regels. Het Programma Aanpak Stikstofbesluit (PAS) dat is gemaakt in 2015 is afgekeurd.

In het verkeer, in de bouw en bij landbouw komt er stikstof vrij. Dit stikstof kan schadelijk zijn voor (beschermde) natuurgebieden. Volgens de Europese regels mag er niet zomaar overal gebouwd worden zonder compensatie.

Tot aan mei 2019 konden bedrijven onder het PAS bouwen wat ze wilden, ook al zorgde het volgens de Europese regels voor teveel stikstofuitstoot. Als er in de toekomst maar natuurherstel plaatsvond kon er volgens het PAS toch gewoon gebouwd worden. Zo kon er bij veel beschermde natuurgebieden gebouwd worden. De enige voorwaarde was dat er plannen gemaakt moesten worden om de natuur te versterken.

De Raad van State heeft hier nu een streep doorgezet. Hierdoor wordt er een vertraging verwacht bij veel bouwprojecten. Stikstof slaat ook ver van de bouwlocatie neer. Alle bouwprojecten veroorzaken stikstofneerslag. In ieder geval in de bouwfase en vaak ook daarna. Denk hierbij aan wegenbouw, woningbouw en veeteelt. Het besluit dat nu vernietigd is was niet wetenschappelijk onderbouwd volgens de Raad van State. De stikstofcompensatie zou gerealiseerd worden door toekomstige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld extra bomenplant. Dit is volgens de Raad van State niet genoeg. Het gevolg hiervan is dat ook kleinere projecten met een relatief lage uitstoot niet langer vrijgesteld worden. Bij alle projecten moet nu aangetoond worden dat de stikstof-uitstoot niet schadelijk is voor de omringende natuurgebieden.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft onder leiding van de heer Johan Remkes een adviescollege ingesteld om in het najaar met mogelijke oplossingen te komen. Gevreesd wordt dat Nederland anders op slot komt te liggen.

Er is nog veel onduidelijkheid over de gevolgen voor bouwprojecten waarbij de vergunning al onherroepelijk is, maar het lijkt erop dat het voor deze projecten geen gevolgen heeft. Dit heeft Minister Schouten onlangs aangegeven. Voor alle overige projecten moet een nieuwe voortoets en eventueel een beoordeling plaatsvinden. Het betreft bijvoorbeeld bouwprojecten waarvoor nog geen definitief bestemmingsplan is. Ook als er bezwaren lopen is het plan nog niet definitief.

Helaas is er op dit moment nog geen antwoord op alle vragen.

Maak een afspraak