Inspiratiegids
Inspiratiegids

Een huis bouwen volgens het Bouwbesluit

Een huis bouwen volgens het Bouwbesluit

24 mei 2016 Blog

Zelfstandig een huis bouwen heeft nogal wat voeten in de aarde. De bouw moet voldoen aan allerlei regels en er zullen ongetwijfeld één of meerdere bouwvergunningen aangevraagd moeten worden. Zo’n klus is groot en omvangrijk en u dient als bouwer c.q. eigenaar rekening te houden met vele regels die zo’n project met zich meebrengt, zeker als u het zelfstandig wil uitvoeren. Tijdens de voorbereidingen komt vaak de term Bouwbesluit voorbij. “Wat is eigenlijk een Bouwbesluit? Moet ik daar rekening mee houden op het moment dat ik een huis ga bouwen? En wat staat er in dat besluit vermeld dat voor mij relevant is?”

Wat is een Bouwbesluit?

De maatschappij waarin wij leven kan niet goed functioneren zonder een deugdelijke wet- en regelgeving. In de bouw is dat niet anders. In een Bouwbesluit staan de regels vermeld waaraan men zich moet houden als men een huis gaat (ver)bouwen. Deze regels hebben niet alleen betrekking op die mooie woontoren die bij u het centrum van de stad wordt gebouwd. Ook wanneer u zelf als individu een schuurtje gaat bouwen, dient u rekening te houden met de regels die in het Bouwbesluit staan vermeld. Het besluit heeft echter niet alleen betrekking op nieuwbouw. Ook bij verbouw en zelfs bij sloop moet u het Bouwbesluit als het ware bij de hand hebben. Kortom, dit besluit is van toepassing op alle bouwwerken – dus ook tunnels en bruggen – die in ons land worden gebouwd, verbouwd of gesloopt.

Wat staat er in?

Het is natuurlijk wel handig om, voordat je gaat bouwen, het Bouwbesluit grondig door te nemen. Wat mag ik niet en wat mag ik wel doen volgens de wet in Nederland? Gaat u dus zelfstandig een huis bouwen, dan dienen de richtlijnen van dit besluit netjes te worden opgevolgd. De regels die hierin staan vermeld hebben globaal gezien betrekking op de volgende vier aspecten:

  • Veiligheid van een gebouw;
  • Gezondheid van de gebruikers van het gebouw;
  • Bruikbaarheid van het gebouw;
  • Milieu en energiezuinigheid.

Doel van het Bouwbesluit

Het mag duidelijk zijn dat vooral het aspect veiligheid een prominente plaats in het Bouwbesluit inneemt. Maar het algemene doel is het creëren van duidelijkheid in de branche. Zonder regels wordt het een puinhoop. Dat is in het normale leven zo; in de bouwbranche is dat echt niet anders. Hoe duidelijker de regels en voorschriften zijn weergegeven, des te eenvoudiger het voor alle betrokken partijen zou moeten zijn.

Het gaat te ver om in dit artikel het Bouwbesluit in zijn geheel toe te lichten. Maar u hebt ongetwijfeld begrepen dat een huis bouwen zonder het raadplegen van het Bouwbesluit haast niet mogelijk is. U dient op de hoogte zijn van alle regels waar u tijdens het bouwen, verbouwen of slopen aan moet voldoen. Gaat u een huis bouwen en twijfelt u nog over bepaalde aspecten die in het Bouwbesluit staan vermeld, of juist niet staan vermeld? Informeer dan vrijblijvend bij Bouwbedrijf Lichtenberg. Vanwege hun ervaring in bouwen zijn zij volledig op de hoogte van deze wet- en regelgeving.