Inspiratiegids
Inspiratiegids

Blowerdoortest luchtdicht bouwen

Om de luchtdichtheid van huizen te controleren wordt een blowerdoortest uitgevoerd. Deze test  wordt uitgevoerd door een extern bedrijf die voldoet aan het EPA-keurmerk (energie prestatie adviseur). Er wordt gemeten of de villa luchtdicht gebouwd is, zoals omschreven staat in het energieprestatiecoëfficiënt rapport. De woning wordt bij een blowerdoortest onder een beperkte overdruk gezet.

Luchtdicht villa

Hoe werkt een blowerdoortest?

Alle ramen, deuren en ventilatieroosters moeten afgesloten worden. In het voordeurkozijn wordt een metalen frame met daarin een ventilator aangebracht. Aan de ventilator wordt een meetinstallatie in combinatie met een laptop geïnstalleerd om stapsgewijs het meetproces vast te leggen.

Door het uitvoeren van een blowerdoortest kan precies berekend worden hoeveel lucht door kieren en/of scheuren ontsnapt uit de woning. Aan de hand van de blowerdoortest wordt bepaald of de villa voldoet aan de vastgestelde eis over luchtdicht bouwen. Met een fogger wordt gekeken naar ongewenste luchtstromingen. Een fogger wordt ook wel een rookmachine genoemd.

De warmtebeeldcamera (ook wel een infraroodcamera genoemd) is een bijzondere camera die zich niet op zichtbaar licht richt, maar naar infraroodstralingen. Een warmtebeeldcamera geeft het infrarode deel van de straling weer. Hierin ziet de camera niet de kleur van een voorwerp, maar het meet de temperatuur van het object en/of omgeving. De temperaturen worden aangegeven in verschillende kleuren. Warmte en lucht lekken zijn goed te controleren met een warmtecamera.

1e ervaring blowerdoortest

Sinds 2012 is de energieprestatie van villa`s een belangrijk item in de bouw van woningen. De energieprestatie van alle villa`s moet verbeterd worden, en het ministerie wil in de toekomst een energieneutraal traject. Dit betekend dat de villa een minimale warmtevraag nodig heeft. De isolatiewaardes worden hoger, verwarmingsketels worden energiezuiniger, zonnepanelen worden toegepast en de luchtdichtheid van villa`s moeten beter. Het gezonde binnenklimaat wordt een steeds belangrijke factor in het bouwconcept. Lichtenberg Bouwbedrijf bouwt in 2014 met een luchtdichtheid klasse 2 en de belangrijkste kenmerken uit klasse 3.

Luchtdicht villa afplakken

Hoe verliep de 1e blowerdoortest?

De directie, projectleiding en uitvoerders waren zeer benieuwd, toen ze aanwezig waren bij een cursus over de blowerdoortest. Door de cursus werden ze geprikkeld over de controle methode door middel van een blowerdoortest. Bij het project in Hilversum, is de eerste blowerdoortest uitgevoerd. In het bouwbesluit staat geschreven dat de luchtdoorlatendheid maximaal 200 dm3/s mag verliezen dit betreft de kieren, naden of scheuren in de schil van de woning. Door een goed vooronderzoek over de aandachtspunten van luchtdicht bouwen hebben we dit project als pilotproject gebruikt.

De luchtdichtheid voorzieningen die zijn aangepakt bij dit project zijn: een geïsoleerd kruipluik, isolatie t.p.v. kantstrook dekvloer, de meterkast is voorzien van een geïsoleerde plaat, de kanalen betonvloer is dichtgezet met isolatie, de aansluiting van de dekvloer met de wand is afgeplakt met tape, dubbele deuren 38mm of 54mm, dubbele kierdichting bij raamkozijnen, de aansluiting tussen de kozijnen en wanden zijn afgeplakt met tape. Ook worden de  kozijnen rondom voorzien van pur, ventilatieroosters worden afgekit, muurplaat aansluiting wordt  afplakt, dakplaten worden onderling afgeplakt, de schachten worden luchtdicht gemaakt met pur.

De gemeten luchtdoorlatendheid met de blowertest bleek 121,8 dm3/s te zijn, dit is aanzienlijk minder dan het maximale toegestane 200 dm3/s zoals in het bouwbesluit staat. Dit betekent dus onderdruk in de woning. De villa voldoet daarom aan dit aspect van de het bouwbesluit. In het EPC rapport is gerekend met een luchtdoorlatendheidswaarde van 0,625 dm3/s per vierkante meter.  De gemeten luchtdichtheid per vierkante meter bleek 0,519 dm3/s per m2 te zijn. De gemeten Qv10 is kleiner dan de ingevoerde luchtdichtheidswaarde die in de EPC berekening is ingevuld. De ingevoerde waarde bedraagt 0.625 dm3/s. De gemeten Qv;10 (luchtdoorlatendheid) voldoet derhalve aan het ambitieniveau voor de luchtdichtheid zoals in de EPC is aangenomen. Dit betekent dat dit project voldoet aan luchtdichtheid klasse 2.

Luchtdichtheidsklassen zijn verdeeld in:

Klasse 1               Qv;10waarde/m2            van 1.00 dm3/s m

Klasse 2               Qv;10waarde/m2            van 0.40 – 0.60 dm3/s m2

Klasse 3               Qv;10waarde/m2            van ? 0.15 dm3/s m2

EPC |  Invloed luchtdichtheid op de EPC energieprestatie coëfficiënt

Het voldoen aan het bouwbesluit is luchtdichtheid klasse 1. Een nieuw te bouwen villa moet voldoen aan de toetsing van het bouwbesluit. Dit houdt in dat een nieuwbouw villa voldoet aan luchtdichtheid klasse 1. Wat levert het dan op om te bouwen onder luchtdichtheid klasse 3? De EPC in 2014 moet voldoen aan een EPC onder of gelijk aan 0.60 dm3/s per m2.

Voorbeeld. Een vrijstaande villa is gebouwd met een EPC van 0.55 dit blijkt uit de blowerdoortest. De 0.55dm3/s is lager dan de 0.60 dat omschreven staat in het bouwbesluit 2012, dus voldoet aan de eis. De villa is gebouwd met een luchtdichtheid klasse 1. Het kan zijn dat de opdrachtgever de voorkeur heeft om te bouwen volgens luchtdicht klasse 3. Dit is bij Lichtenberg mogelijk, de kennis hierover is aanwezig.

Welk invloed heeft dit op de EPC berekening?

Als de villa met dezelfde kenmerken gebouwd wordt, en de luchtdichtheid klasse van 1 naar 3 geëist worden, wat gebeurd er dan met de EPC? De EPC zal van 0.55 dm3/s per m2 (klasse 1) verbeterd worden naar 0.52 dm3/s per m2. Dit betekent dat het verschil in luchtdichtheid klasse 1 naar klasse 3, in de EPC berekening verbeterd wordt met 0.03 dm3/s per vierkante meter.

Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen, neem dan contact op met één van onze verkoopadviseurs.

Maak een afspraak