Inspiratiegids
Inspiratiegids

Bestek voor de bouw

Bestek voor de bouw

9 november 2012 Blog

Bestek voor de bouw, wat is dat nou exact?

Een bestek is eigenlijk niks anders dan een omschrijving waarin bepalende voorwaarden staan waaraan de bouw moet voldoen. U kunt hierbij denken aan: materiaal keuze, contractvorming, juridische aangelegenheden en uitvoeringsvoorwaarden. Bij het bestek worden ook tekeningen aangeleverd ook wel bestektekeningen genoemd. Het bestek en de tekening zijn samen met de nota van inlichten (latere wijzigingen in het bestek) de basis voor het contract.

Op basis van het bestek en de tekening maakt de aannemer een prijs. Hierbij kunt u snel prijsvergelijken doordat elke aannemer zijn prijs heeft gebaseerd op dezelfde vooraf vastgestelde voorwaarden.

Totstandkoming bestek

De basis voor het bestek is in 1945 vastgesteld door de “directie voor den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid”. Hierin werden eerste alleen de materialen vastgelegd. Later werd deze zo ingedeeld dat deze was afgestemd op de bouwfases van een bouwobject. Op deze manier kon de prijsvorming en contractvorming exact op elkaar afgestemd worden.

De bouwonderdelen/fases kregen allemaal een code mee. Zo staat 0 voor werkvoorbereiding, 1 voor grond- en sloopwerk  enz. Dit was het begin van de STABU die in 1986 op de markt kwam, nationale standaardbestek voor de woning- en utiliteitsbouw was een feit. De branchevereniging voor bestekschrijvers in Nederland is de BNB (Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen).

Opbouw stabu bestek

Het Stabu bestek bestaat uit een algemene omschrijving, bepalingen derden, regelingen m.b.t. aanbesteding en inschrijving, voorwaarden inzake verzekeringen en meer- en minderwerk, bouwplaatsinrichting en tot slot worden de bouwonderdelen met de materialen en eisen beschreven. Alle afwijkende onderdelen worden ook in het bestek beschreven.

De administratieve gegevens van een bestek zijn beschreven in de UAV1989 (uniforme Administratieve Voorwaarden)

Moet elke aannemer bouwen conform Stabu bestek?

Elke aannemer bouwt conform een bestek, deze hoeft echter niet opgebouwd te zijn volgens Stabu. Sommige aannemers werken dan ook met een eigen bestek oftewel een Technische Omschrijving. Dit is dan ook weer een geldig contract stuk en dient getekend te worden door beide partijen.

Wilt u graag meer informatie neem dan gerust contact met ons op.