Inspiratiegids
Inspiratiegids

Bestek voor uw nieuw te bouwen villa

Bestek voor uw nieuw te bouwen villa. Het begrip bestek kent verschillende betekenissen. Waar de een wellicht denkt aan handig gereedschap bij het eten, zal de ander misschien in eerste instantie aan iets anders denken. Want bestek heeft ook een bouwkundige betekenis. In dit blog gaan we nader in op de bouwkundige betekenis van het begrip bestek.

Wat is een bestek mbt uw nieuw te bouwen villa

Een bestek is een omschrijving van een uit te voeren bouwwerk, bijvoorbeeld van de bouw van een villa. In die omschrijving is vrijwel alles verwerkt wat met de bouw te maken heeft, zoals de te gebruiken materialen, hoe de bouw uitgevoerd moet worden en met welke juridische en technische regels rekening dient te worden gehouden.

Waarom een bestek opstellen voor uw nieuwbouw villa

Voordat er gebouwd gaat worden, is het uiteraard essentieel dat opdrachtgever en opdrachtnemer op één lijn zitten. De opdrachtgever moet aangeven wat hij gebouwd wil zien en de opdrachtnemer moet weten hoe en wat hij gaat bouwen. Door de ambities en plannen zo duidelijk mogelijk in een bestek te omschrijven, weten beide partijen wat de bedoeling is. En om die plannen zo helder mogelijk te maken, worden aan het bestek ook tekeningen toegevoegd. Op die manier vormt een bestek in de basis een complete beschrijving van het project. Een zo compleet mogelijk bestek geeft daarmee in de regel ook een goede indicatie van de prijs. En dat is uiteraard een niet te onderschatten factor van belang bij het bepalen van de kosten van het bouwen van uw huis.

Hoe ziet een bestek eruit

Stel, u wilt een huis bouwen. Of u denkt aan villa bouw. Misschien zelfs aan een rietgedekte villa of een rietgedekt huis. Wat u ook wilt (laten) bouwen, op weg naar de realisatie van uw droomhuis is een bestek in feite een onmisbare routebeschrijving. Maar hoe ziet die routekaart er dan in wezen uit? Ten eerste uit onder meer een algemene omschrijving van het te bouwen project en regels over de aanbesteding (aan welke bouwpartij wordt het project gegund) en welke partijen er aan de bouw mee gaan doen. Daarnaast worden ook de voorwaarden omschreven met betrekking tot
– bijvoorbeeld – verzekeringen, meer- en minderwerk en regels over de algemene werkwijze. Aansluitend wordt beschreven hoe het werk specifiek uitgevoerd gaat worden, welke materialen er voor de bouw nodig zijn als ook de eventuele specificaties van die bouwmaterialen. Ook wordt omschreven welke voorzieningen er op de bouwplaats nodig zijn, dan wel aangebracht moeten worden. Is het bestek eenmaal geschreven en akkoord bevonden, dan kan de bouw beginnen.

Dit is in een notendop hoe een bestek eruit ziet. Natuurlijk bevat een bestek nog meer dan we hier omschreven hebben. We kunnen ons dan ook goed indenken dat u graag meer wilt weten over bestek en de noodzaak ervan voor een optimale uitvoering van uw bouwproject. Voor al uw vragen over bestekssystematiek, tekeningen en aanverwante zaken kunt u dan ook zeker bij ons terecht. Wij nemen graag de tijd voor u om u uitvoerig te informeren over alles wat er nodig is voor de verwezenlijking van uw droom: verbouw of nieuwbouw van uw huis. Neem dus gerust contact met ons op, wij praten u graag bij over alle mogelijkheden die er met betrekking tot bestek zijn!

Maak een afspraak