Inspiratiegids
Inspiratiegids

BENG

BENG

15 oktober 2019 Blog

BENG

De wijze van een EPC berekening wordt aangepast, sterker nog, de EPC komt te vervallen.
Per 1 juli 2020 geldt dat bij vergunningaanvragen dat de woning moet voldoen aan de eisen van BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw).
Dit is een voortvloeisel uit het Energieakkoord en de Europese richtlijn EPBD (Energy Performance Buildings Directive) wat met elkaar heeft afgesproken.

BENG-indicatoren
De energieprestatie wordt als gezegd met 1 juli 2020 vastgelegd aan de hand van 3 eisen.

  1. Maximale energiebehoefte* in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
    *energiebehoefte is: de hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen, uitgedrukt in kWh per m2 per jaar. 

Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag en het tegelijkertijd behouden van een comfortabel binnenklimaat in een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld door isolatie en slim gebruik van de warmte en het licht van de zon. Men maakt onderscheid in woningbouw (waarbij men kijkt naar verwarming en koeling) en utiliteitsbouw (waarbij men ook naar verlichting kijkt).

  1. Het maximale primair fossiel energiegebruik**, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.

**fossiel energiegebruik is: de hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen in kWh per m2 per jaar die nodig is om de energiebehoefte in te vullen. Dit hangt sterk samen met de gebouwinstallaties. Energiezuinige maatregelen, zoals een warmtepomp, verlagen het primair energiegebruik. Duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, mag je aftrekken van het primair fossiel energiegebruik.
Verwarming, koeling, hulpenergie, warmtapwater voor woningbouw en bij de utiliteitsbouw ook nog bevochtigen of ontvochtigen. Verlichting en daarvan afgetrokken de hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie .

  1. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten***.
    *** uitleg: Het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik.

Eerst wordt de absolute hoeveelheid bepaald. Die omvat de opbrengst uit zonnepanelen, maar ook van bijvoorbeeld warmtepompen en biomassaketels, minus het energiegebruik daarvan.
D.m.v. onderstaande formule wordt het aandeel hernieuwbare energie bepaald.

aandeel hernieuwbare energie = hernieuwbare energie / primair fossiel + hernieuwbaar * 100 %.

In Europa gebruiken we de term hernieuwbare energie (renewable energy). Hieronder valt alle energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zon- en waterkracht. Ook biomassa valt daaronder.
Europese regelgeving is op deze definitie gebaseerd. Deze houden we voor BENG aan.
In Nederland spreken we vaak over duurzame energie. Dat begrip is minder goed gedefinieerd en daarom minder geschikt voor regelgeving.

Uiteindelijk berekeningen die niet aan de keukentafel te maken zijn. Onze architectenbureaus maken bij de vergunningaanvraag deze berekeningen, hiervoor worden specifieke opleidingen en cursussen gevolgd. Bovengenoemde onderdelen zullen aan bod komen bij het opstellen van een Technische Omschrijven, welke materialen, installaties e.d. gaan we toepassen om de eisen van BENG te halen.

Zoals het nu lijkt zijn de toe te passen materialen en installaties gelijk aan de huidige eisen. De isolatiewaarden blijven in het bouwbesluit gelijk, voor de spouwmuren, kapconstructies en beglazing. Bij het installatiewerk zien we de luchtwarmtepomp of een aardwarmtepomp terug, het toepassen van een aantal zonnepanelen(PV-panelen) eventueel het toepassen van een douche-WTW.

De exacte ins- en outs zijn nog niet bekend, maar zullen wellicht snel bekend worden gemaakt.
Deze bal ligt bij de Overheid.

Uiteraard volgt Bouwbedrijf Lichtenberg en onze architecten dit op de voet om zo op 1 juli 2020 klaar te zijn voor deze verandering.

Veranderen moet, het houdt ons scherp!

Bouwbedrijf Lichtenberg

oktober 2019