Inspiratiegids
Inspiratiegids

Aanscherping EPC in nieuwe EPG

Aanscherping EPC in nieuwe EPG

13 augustus 2012 Blog, Twee onder een kap

Nieuwe energieprestatiecoëfficiënt (EPC) in Energieprestatienorm Gebouwen (EPG)

Aanscherping wet- en regelgeving 2012

Wat is EPC?

EPC is een maat voor energie-efficiëntie:

 • karakteristiek energiegebruik;
 • ruimteverwarming;
 • ventilatie;
 • warm tapwater;
 • verlichting;
 • koeling (en bevochtiging).

Wat is EPG?

In de nieuwe EPG wordt van een aanschpering van de bestaand EPC-eis uitgegaan. Hieronder staan een aantal aandachtspunten die van belang zijn bij EPG:

 • EPG 0,6
 • Rc 3,5 m² K/W
 • U 2,2 W/m² K

Verschil tussen EPC en EPG

EPG is iets anders dan EPC. De norm EPG geeft de bepalingsmethode aan, EPG geeft het niveau aan waaraan het gebouw minimaal moet voldoen.

Doel:

 • stimuleren energiebesparing met energielabel;
 • toetsing EPG-eis Bouwbesluit.

EPG eerst alleen voor nieuwbouw

EPG geldt in eerste instantie alleen voor nieuwbouw. Op termijn zal EPG ook gelden voor bestaande gebouwen (energie-index, EI). Vooralsnog blijven hiervoor de huidige ISSO_publicaties gelden.

Ingangsdatum nieuwe norm EPG (NEN 7120)

Vanaf 1 juli 2012 geldt EPG als nieuwe norm voor het bepalen van de energieprestatie van nieuwe gebouwen. Met de nieuwe energieprestatienorm kunnen de nieuwe technieken op het gebied van energiezuinig bouwen goed beoordeeld worden. De invoering van EPG maakt het mogelijk de bepalingsmethoden voor nieuwbouw en bestaande bouw op elkaar af te stemmen.

EPC woning en energielabel

Nieuwe normen om te voldoen aan nieuwe ontwikkelingen

Het Nederlandse normalisatie-instituut (NEN) heeft de nieuwe norm op 15 april gepubliceerd. EPG heeft daarbij het nummer NEN 7120 gekregen. Ook heeft NEN nog twee andere nieuwe normen gepubliceerd, die allebei samenhangen met EPG. Dit zijn:

 • Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)
 • Ventilatienorm (NEN 8088-1)

Met de nieuwe normen voldoet Nederland aan de eisen van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Verandering EPC naar EPG Tabel EPC en EPG